Історія

  • Чому важливо знати історію країни?
  • Чи знаєте ви історію рідної країни?
  • Як історія вашої рідної країни вплинула на її сьогодення?
  • Як ви вважаєте, чи має історія Норвегії значення для сучасної Норвегії?

Ми розглянемо історію Норвегії від перших людей, які прийшли в країну багато тисяч років тому, і до сьогодні. Ми розглянемо вплив деяких історичних подій на те, як зараз живе Норвегія.

Норвегія – сучасна демократія з високим рівнем добробуту. Більшість людей у ​​Норвегії мають хороше фінансове становище, а населення – відносно високий рівень освіти. І чоловіки, і жінки беруть участь у професійному житті. Суспільство регулюється рядом законів і угод, які забезпечують громадянам освіту, охорону здоров’я та матеріальну допомогу в разі потреби. В останні десятиліття спостерігається стрімкий технологічний розвиток. Це також вплинуло на норвезьке суспільство. Це створює більше робочих місць, змінюються робочі завдання, а також змінюється приватне життя більшості людей. Норвегія — це багатокультурне та різноманітне суспільство.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).