Historia

  • Kwa nini ni muhimu kujua historia ya nchi?
  • Je, unajua historia ya nchi yako?
  • Je, historia ya nchi yako imeathiri vipi jinsi ilivyo leo?
  • Je, unadhani historia ya Norwe ni muhimu kwa Norwe hivi leo?

Sasa tutaangalia historia ya Norwe kuanzia watu wa kwanza waliofika nchini humo maelfu ya miaka iliyopita hadi kufikia sasa. Tutaangalia jinsi matukio fulani ya kihistoria yameathiri Norwe jinsi ilivyo leo.

Norwe ni nchi ya demokrasia ya kisasa na ina mifumo thabiti. Wanorwe wengi wanajiweza kifedha, na kiwango chao cha elimu kiko juu kiasi. Wanaume na wanawake wameajiriwa. Jamii inatawaliwa na sheria na makubaliano yanayowawezesha wenyeji kupata elimu, huduma ya afya na usaidizi wa kifedha wanapohitaji. Kumekuwa na maendeleo makubwa ya kiteknolojia katika miongo ya hivi majuzi. Maendeleo haya pia yameathiri Wanorwe. Yamesababisha ongezeko la nafasi za kazi, mabadiliko ya kazi zilizopo, na maisha ya kibinafsi ya watu pia yamebadilika. Norwe ni nchi yenye jamii mbalimbali na tamaduni nyingi.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).