ታሪክ

  • የኣንድን አገር ታሪክ ማወቅ ጠቀሜታ ኣለው?
  • የትውልድ ኣገርህን ታሪክ ታውቃለህን?
  • የትውልድ አገራችሁን አሁን ያለችውን አይነት ትሆን ዘንድ ተጽእኖ ያደረገባት ታሪክ ምንድነው?
  • የኖርዌይ ታሪክ ዛሬ ላለችው ኖርዌይ እንዴት ጠቃሚ ነው ብለው ያስባሉ?

ከብዙ ሺህ አመታት በፊት ወደ አገሪቱ ከገቡት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ያለውን እንመለከታለን። አንዳንድ ታሪካዊ ክስተቶች፡ ዛሬ ያለችውን ኖርዌይ በምን ሁኔታ ተጽዕኖ እንዳሳደረባት እንመለከታለን።

ኖርዌይ ዘመናዊ ዲሞክራሲያዊት አገር ነች፣ በሚገባ የዳበረ የማሕበራዊ ደህንነት ሥርዓት ያላት አገር ነች። አብዛኞቹ ኖርዌጂያውያን ጥሩ የግል ፋይናንስ አላቸው፣ ህዝቡም፡ በአንጻራዊ ሁኔታ በደንብ የተማረ ነው። ወንዶችም ሆኑ ሴቶች በሥራ ገበያ ውስጥ ይሳተፋሉ። ማህበረሰቡ የሚተዳደረው ለነዋሪዎቿ ትምህርት፣ ጤና አጠባበቅ እና አስፈላጊ ከሆነ የገንዘብ ድጋፍ በሚሰጡ ህጎች እና ስምምነቶች ነው። ከቅርብ አሥርተ ዓመታት ወዲህ በቴክኖሎጂው መስክ ፈጣን እድገት ታይቷል። ይህ በኖርዌይ ማህበረሰብ ላይም ተጽእኖ ነበረው። ብዙ ስራዎችን ፈጥራል፣ የነበሩ ስራዎች ተቀይረዋል፣ የሰዎች የግል ህይወትም ተለወጧል። ኖርዌይ ባለ ብዙ ባህልና ብዙህነት ያለው ማሕበረሰብ አገር ናት።

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).