Istorija/Povijest

  • Zašto je važno poznavati istoriju/povijest zemlje?
  • Poznajete li istoriju/povijest svoje domovine?
  • Na koji način je istorija/povijest Vaše domovine uticala/utjecala na to kakva je zemlja danas?
  • Na koji način mislite da norveška istorija/povijest ima značaja za današnju Norvešku?

Osvrnućemo se na norvešku istoriju/povijest od prvih ljudi koji su došli u zemlju prije mnogo hiljada/tisuća godina pa sve do danas. Osvrnućemo se i na to kako su neki istorijski/povijesni događaji imali značaja za to kakva je Norveška sada.

Norveška je moderna demokratija/demokracija s visokim stepenom/stupnjem socijalne sigurnosti. Većina u Norveškoj stoji dobro finansijski/financijski, a stanovništvo ima relativno visok stepen/stupanj obrazovanja. I muškarci i žene rade. Društvo je regulisano/regulirano nizom zakona i ugovora kojima je obezbijeđeno/osigurano obrazovanje, zdravstvena i finansijska/financijska pomoć stanovnicima po potrebi. Posljednjih decenija/desetljeća je tekao brz tehnološki razvoj. Ovo je takođe/također imalo značaja za norveško društvo. To stvara više radnih mjesta, radni zadaci /radne zadaće se mijenjaju, a mijenja se i privatni život većine ljudi. Norveška je multikulturalno i raznoliko društvo.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).