Tarih

  • Bir ülkenin tarihini bilmek neden önemlidir?
  • Kendi ülkenin tarihini biliyor musun?
  • Kendi ülkenin tarihi, ülkenin bugünkü durumunu ne şekilde etkilemiştir?
  • Norveç'in tarihi sence bugünün Norveç'i için nasıl bir anlam ifade etmektedir?

Binlerce yıl önce ülkeye gelen ilk insanlardan günümüze kadar Norveç tarihine göz atacağız. Bazı tarihi olayların Norveç'in şu anki durumu üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu inceleyeceğiz.

Norveç, refah düzeyi yüksek çağdaş bir demokrasidir. Norveç'teki çoğu insanın mali durumu iyidir ve nüfusun nispeten yüksek bir eğitim seviyesi vardır. Hem erkekler hem de kadınlar çalışma hayatına katılmaktadır. Toplum, vatandaşlara eğitim, sağlık hizmeti ve ihtiyaca göre mali yardım sağlayan bir dizi kanun ve anlaşmalarla yönetilmektedir. Son yıllarda, hızlı bir teknolojik gelişme gerçekleşmiştir. Bunun Norveç toplumu üzerinde de etkisi olmuştur. Bu gelişme daha fazla iş yeri oluşturmakta, yapılacak işleri değiştirmekte ve çoğu insanın özel hayatını da değiştirmektedir. Norveç, çok kültürlü ve mozaik bir toplumdur.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).