Helse

  • Hva betyr god helse for deg?
  • Hvem har ansvaret for helsen til innbyggerne i et land?
  • Hva kan vi selv gjøre for å ta vare på helsen vår?
  • Må du tenke på andre ting for å ta vare på helsen din når du bor i Norge enn da du bodde i hjemlandet ditt?
  • Hvilke forventninger har du når du går til legen?
  • I hvilke situasjoner synes du det er nødvendig å oppsøke lege?

God helse – mer enn fravær av sykdom?

Noen vil si at å ha god helse betyr at man ikke er syk. Andre vil si at å ha god helse betyr at man har det godt og trives med livet sitt. Begge disse måtene å definere god helse på er riktige. I samfunn der alvorlige sykdommer og fattigdom er en stor del av livet, er kanskje den første definisjonen vanligst. I andre samfunn, der det finnes medisiner mot de fleste sykdommer og alle har mulighet til å få nødvendig legehjelp, vil mange mene at god helse er mer enn bare å være fysisk og psykisk frisk.

Hvem har ansvaret for helsen vår?

Tidligere tenkte man ofte at helsevesenet hadde ansvaret for pasientenes helse. De siste årene er det blitt mer vanlig å tenke at vi selv har et stort ansvar for helsen vår. Måten vi velger å leve livet på, påvirker helsen vår. Helsevesenet har ansvar for å gi råd og veiledning, men det er vårt ansvar å følge disse rådene. Informasjon om forebygging og behandling av sykdommer finnes på internett, hos legen eller på apoteket.

Aygül: Jeg er tett i nesa og har vondt i hodet.
Legen: Ja, du har nok fått en forkjølelse. Har du vondt i halsen også?
Aygül: Ikke så veldig, men jeg hoster litt.
Legen: Dette går nok over i løpet av en ukes tid. Hvis du ikke er blitt bedre i slutten av neste uke, kan du bestille en ny time.
Aygül: Får jeg ikke noen medisiner?

I mange land er pasienter vant til at legen er en autoritet som bestemmer behandlingen. Pasienten kan også være vant til at man aldri går fra legen uten å ha fått medisiner. I Norge er det vanlig at pasient og lege drøfter ulike muligheter for behandling og oppfølging.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen: ha energi og overskudd, ikke være syk, føle velvære, fysisk kontra psykisk helse, bruk av medisiner, kroniske sykdommer, forebygging, livsstil, kosthold, trening, alkoholvaner, tobakk, informasjon, tannhelse, smittevern, økonomiens betydning for valgmulighetene, påkledning, forkjølelse

Snakk sammen om deltakernes forventninger til legebesøk, hva de er vant til fra tidligere og hva de kan forvente i Norge.

Snakk om kunstverket

Maleri. Mor ved sengen til sin syke datter.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Det syke barn» malt av Edvard Munch (1885–1886).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen: ha energi og overskot, ikkje vere sjuk, kjenne velvære, fysisk kontra psykisk helse, medisinbruk, kroniske sjukdomar, førebygging, livsstil, kosthald, trening, alkoholvanar, tobakk, informasjon, tannhelse, smittevern, kva økonomi har å seie for ein person sine valmoglegheiter, påklednad, forkjøling

Snakk saman om kva deltakarane ventar seg av eit legebesøk, kva dei er vane med frå før og kva dei kan vente i Noreg.

Snakk om kunstverket

Maleri. Mor ved sengen til sin syke datter.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Det syke barn» malt av Edvard Munch (1885–1886).