O programa de introdução e a Lei da Integração

Lærerinnhold

Tips til undervisningen

Bruk samtalestarteren om Hassan og Amir. Pass på å ikke gå i den fella at en begynner å diskutere innholdet i de ulike deltakernes integreringskontrakter. Hold diskusjonen på et generelt nivå.

Samtalestarter

Hassan og Amir er begge nye deltakere i introduksjonsprogrammet. De snakker sammen om tilbudet de har fått.


Hassan: Jeg har fått introduksjonsprogram i to år. Meningen er at jeg skal lære norsk, ta noen grunnskolefag og også ha noe praksis i arbeidslivet. Jeg synes det høres ut som litt kort tid. Å lære et helt nytt språk i voksen alder er jo vanskelig. Etter to år skal jeg finne en jobb og forsørge meg selv. Eller kanskje jeg skal begynne på videregående skole og ta opp studielån.
Amir: Jeg har bare fått introduksjonsprogram i 6 måneder! Jeg skal stort sett konsentrere meg om å lære språket og å få hjelp til å forstå det norske samfunnet. Etterpå må jeg finne en jobb. Jeg vil jobbe samtidig som jeg fortsetter å lære språket slik at jeg etterhvert kan få brukt utdannelsen min. Jeg har jo gått flere år på universitetet og vil gjerne jobbe med det jeg har utdannet meg til.

 • Hvorfor har Hassan og Amir fått forskjellig lengde på introduksjonsprogrammet?
 • Hva kan de gjøre for å nå målene sine?
 • Hvordan kan situasjonen deres bli etter at de er ferdige med introduksjonsprogrammet?

Tips til undervisninga

Bruk samtalestartaren om Hassan og Amir. Pass på å ikkje gå i den fella å byrje å diskutere innhaldet i dei einskilde deltakarane sine integreringskontraktar. Hald diskusjonen på eit generelt nivå.

Samtalestartar

Hassan og Amir er begge nye deltakarar i introduksjonsprogrammet. Dei snakkar saman om tilbodet dei har fått:


Hassan: Eg har fått introduksjonsprogram i to år. Det er meininga at eg skal lære meg norsk, ta nokre grunnskulefag og ha litt praksis i arbeidslivet. Eg tykkjer det høyrest ut som om det er litt kort tid. Det er jo vanskeleg å lære eit heilt nytt språk i vaksen alder. Etter to år skal eg finne ein jobb og forsørgje meg sjølv. Eller kanskje eg skal byrje på vidaregåande skule og ta opp studielån.

 • Kvifor har Hassan og Amir fått ulik lengde på introduksjonsprogrammet?
 • Kva kan dei gjere for å nå måla sine?
 • Korleis kan situasjonen deira bli etter at dei er ferdige med introduksjonsprogrammet?

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter
Muntlige ferdigheter

Tverrfaglige tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

bruke kunnskap om sentrale rettigheter, plikter og muligheter som nyankommen innvandrer i Norge

Kjerneelement

Individ og fellesskap

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet

O programa de introdução e a Lei da Integração

Os objetivos do programa de introdução são os seguintes:

 • fornecer aos participantes habilidades básicas da língua norueguesa
 • fornecer aos participantes conhecimentos básicos sobre a sociedade norueguesa
 • preparar os participantes para trabalhar ou estudar

As autoridades norueguesas sabem que é difícil encontrar emprego e sustentar-se logo após a chegada a um novo país. Portanto, o parlamento norueguês aprovou uma lei chamada de Lei da Integração, que, entre outros, encarrega os municípios noruegueses da tarefa de oferecer um programa de introdução aos refugiados.

Por meio deste programa, os participantes aprendem norueguês e adquirem compreensão e conhecimentos sobre a sociedade norueguesa e o mercado de trabalho norueguês. O objetivo do programa é que os participantes possam começar a trabalhar ou estudar ao final do curso. O programa pode durar por um período de 3 meses a 3 anos, dependendo da escolaridade e experiência anterior do participante. Os que participam no programa recebem apoio financeiro.

O programa de introdução deve abranger os seguintes elementos:

 • aulas de norueguês
 • capacitação para lidar com a vida num novo país
 • orientação parental (para quem tem filhos menores de 18 anos)
 • conteúdo direcionado ao trabalho ou à formação

Fonte: Direção-Geral de Integração e Diversidade (IMDi)

Tópicos de conversa

 • Porque [BR: Por que] os refugiados têm acesso a um programa de introdução?
 • Porque [BR: Por que] o programa de introdução não é oferecido a todos os imigrantes?
 • O que deve ser exigido dos participantes do programa?
 • O que acha que os participantes do programa esperam? O que a sociedade espera dos que participam no programa?

Escolha a resposta certa

Qual é o objetivo do programa de introdução?

Escolha a resposta certa

Quanto tempo dura o programa de introdução?

Escolha a resposta certa

Quem aprovou a Lei da Integração?

Escolha a resposta certa

Quem oferece o programa de introdução?

Clique em «certo» ou «errado»

Leia as afirmações. O que está certo? O que está errado?

O governo aprovou a Lei da Integração.
Entre outras coisas, a Lei da Integração encarrega os municípios noruegueses da tarefa de oferecer um programa de introdução aos refugiados.
O programa pode durar entre 1 mês e 1 ano, dependendo da escolaridade e experiência anterior do participante.
Os que participam no programa recebem apoio financeiro.